Công an VN có kênh truyền hình mớiPhim trường của ANTVCông an Việt Nam bắt đầu phát sóng một kênh truyền hình mới để đấu tranh chống lại các ‘thế lực thù địch’.
Với kênh truyền hình ANTV, công an Việt Nam có một bộ máy tuyên truyền hùng hậu

–  Cuộc đấu tranh trên lĩnh vực dân chủ, nhân quyền (11/12)
TS. Cao Đức Thái
Trong bối cảnh quốc tế ngày nay, cuộc đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”, “Tự diễn biến” “Tự chuyển hóa ” trên lĩnh vực dân chủ, nhân quyền đang diễn ra phức tạp. Đối với chúng ta, đó là cuộc đấu tranh có tầm quan trọng sống còn đối với chế độ xã hội, bảo vệ thành quả cách mạng.


Quyền con người (QCN) là một trong những thành quả của nền văn minh nhân loại, là giá trị lớn lao mà các quốc gia dân tộc có thể chia sẻ. Dân tộc ta trong thế kỷ XX đã có những đóng góp lớn lao, mang tính đột phá về tư tưởng nhân quyền, thể hiện tập trung trong Tư tưởng Hồ Chí Minh và thực tiễn cách mạng do Đảng ta lãnh đạo.

Trên bình diện nhân văn, QCN được xem là một phạm trù đạo đức. Hạt nhân của quan niệm này là sự tôn trọng nhân phẩm, và tinh thần nhân đạo, khoan dung đối với con người. Trên bình diện pháp lý, QCN là các nhu cầu, lợi ích (về vật chất và tinh thần) của tất cả mọi người – “không phân biệt chủng tộc, giới tính, tôn giáo… hoặc các điều kiện khác” được quy định trong pháp luật – được pháp luật bảo vệ.

Khác với quyền công dân, QCN là quyền của mọi thành viên trong cộng đồng nhân loại. Đây chính là cơ sở lý luận và pháp lý mà các thế lực đế quốc và tay sai của chúng lợi dụng để can thiệp vào công việc của các quốc gia.

Trên phạm vi quốc tế, chiến lược “diễn biến hòa bình” (DBHB), lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền của chủ nghĩa đế quốc diễn ra song song với cuộc đấu tranh vũ trang ngay từ khi Nhà nước công nông đầu tiên ra đời (1917). Từ giữa thập kỷ 80 (thế kỷ XX), lợi dụng cải tổ, cải cách, đổi mới, chủ nghĩa đế quốc đã đẩy mạnh chiến lược này kết hợp với bạo loạn, lật đổ hòng làm thay đổi chế độ xã hội ở các nước XHCN. Có thể nói các cuộc “cách mạng mầu” ở Đông Âu, “cách mạng hoa nhài” ở Trung Đông, Bắc Phi là những biến thể của chiến lược “diễn biến hòa bình”. Chẳng thế mà ngày nay các thế lực thù địch đang mơ sẽ có “cách mạng hoa sen” ở Việt Nam.

Đối với Việt Nam hiện nay, “các thế lực thù địch tiếp tục thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”, gây bạo loạn lật đổ, sử dụng chiêu bài “dân chủ”, “nhân quyền hòng làm thay đổi chế độ chính trị ở nước ta”. Chủ nghĩa đế quốc cùng với lực lượng tay sai và những phần tử bất mãn, trở cờ, “xám hối” ở trong nước đòi “tự do ngôn luận”, “tự do báo chí” phi pháp. Chúng tuyên truyền kích động các phần tử cực đoan trong tôn giáo, dân tộc ít người đòi “quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo”, đòi quyền tự trị, quyền thành lập “nhà nước Đề-Ga”, “nhà nước Khmer-Crom”, “nhà nước H’Mông”, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc. Thâm độc và nguy hiểm hơn chúng tìm cách, tạo cớ cho các thế lực thù địch bên ngoài can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam. Mục tiêu cuối cùng của chúng là xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng ta, xóa bỏ chế độ XHCN ở nước ta.

Lợi dụng đường lối đổi mới và những mặt trái của xã hội hiện nay, như tình trạng quan liêu, tham nhũng …, các thế lực thù địch đòi “đổi mới triệt để”, đòi cải cách thể chế chính trị, xóa bỏ Điều 4 Hiến pháp quy định về vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, hạn chế sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội, đòi “đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập”, đòi thực hiện “tam quyền phân lập”…

Không phủ nhận rằng xã hội ta đang tồn tại nhiều vấn đề bức xúc, như tình trạng “tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên; như tình trạng quan liêu, tham nhũng, sự phân hóa giàu – nghèo; những bất cập trong y tế, giáo dục; tai nạn giao thông, ô nhiễm môi trường, tệ nạn xã hội, ca sỹ “lộ hàng”, nữ sinh “đánh hội đồng”, bệnh “vô cảm”, cơ chế “xin – cho”, “lợi ích nhóm”… Song không phải vì thế mà có thể phủ nhận được đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước ta nhất quán tôn trọng và bảo vệ QCN. Cũng không thể phủ nhận được thành quả hơn 20 năm đổi mới, đã làm thay đổi căn bản đời sống chính trị, kinh tế, xã hội Việt Nam mà cộng đồng quốc tế đã ghi nhận.

Trong bối cảnh quốc tế ngày nay, cuộc đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”, “Tự diễn biến” “Tự chuyển hóa ” trên lĩnh vực dân chủ, nhân quyền đang diễn ra phức tạp. Đối với chúng ta, đó là cuộc đấu tranh có tầm quan trọng sống còn đối với chế độ xã hội, bảo vệ thành quả cách mạng. Với niềm tin của nhân dân vào chế độ xã hội chủ nghĩa tốt đẹp, với bản lĩnh chính trị vững vàng của Đảng nhất định chúng ta sẽ đập tan âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, xây dựng một nước Việt Nam “Dân giàu, Nước mạnh, Dân chủ, Công bằng, Văn minh”

– Nhân quyền không thể là trò đùa  Luật pháp liên quan tới quyền con người cần phải thay đổi tùy theo xã hội, nhưng tất cả các nền dân chủ đều được giao trọng trách trong việc xây dựng các cấu trúc xã hội lập hiến, lập pháp để bảo đảm cho các quyền con người đã được khẳng định. Tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền không thể là trò đùa trong tay “kẻ mạnh”!

Ngày 10-12 hằng năm được tôn vinh là Ngày Nhân quyền quốc tế, được các nước trên thế giới kỷ niệm. Đây cũng là ngày Liên hợp quốc công bố Tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền.

Trong khi cả thế giới đều hướng đến nhân quyền với những việc làm thiết thực để kỷ niệm Ngày Nhân quyền thì “đến hẹn lại lên”, một số tổ chức và cá nhân phản động lưu vong, thù địch với xu hướng CNXH và sự phát triển tiến bộ của nhân loại đã viện cớ này để ra sức đả kích, chống phá. Ngoài những bài đả phá theo kiểu “mưa dầm” trong suốt năm, cứ đến thời điểm trên, luận điệu của các thế lực thù địch gia tăng về liều lượng và cường độ.

Có một quy luật được lặp lại qua các năm: Các thế lực thù địch, chống phá sự phát triển của các nước đi theo con đường XHCN và các nước tiến bộ khác, đều lấy chiêu bài dân chủ, nhân quyền, tự do, tôn giáo làm “lá chắn” cho hành động đả kích trắng trợn, như một trò đùa tiêu khiển. Nhiều cá nhân, tổ chức thù địch vẫn ngờ rằng, luận điệu sai trái, phi lý nếu lặp đi lặp lại thường xuyên, liên tục sẽ trở thành có lý, chuyển từ sai thành đúng, từ trái thành phải.

Trên thực tế, sự nói dối trong một số trường hợp nếu lặp lại nhiều lần sẽ khiến tâm lý người nghe ngộ nhận đó là sự thật. Tuy nhiên, điều này không thể áp dụng với những vấn đề có tính thiêng liêng, cốt lõi như nhân quyền. Nhân dân yêu chuộng hòa bình và xu hướng phát triển tiến bộ của nhân loại đã quá hiểu bản chất đằng sau những lời tuyên bố kệch cỡm mượn cớ nhân quyền nhằm lợi dụng chiêu bài chính trị của các thế lực thù địch. Nhân loại tiến bộ không thể chấp nhận những tuyên bố kệch cỡm như một trò đùa hài hước như thổi phồng chiêu trao giải thưởng cho một vài cá nhân chống đối các nhà nước để chống lại nhân dân nước họ.

Tại sao các thế lực thù địch, phản động dẫu biết chiêu bài lợi dụng dân chủ, nhân quyền là lỗi thời, kệch cỡm vẫn ra rả thổi phồng như một thứ vũ khí yếu ớt chống lại xu hướng phát triển tiến bộ của con người? Có thể thấy, sự vin cớ nhân quyền, dân chủ nói trên chỉ như kẻ đuối nước vớ được thanh gỗ, nó chứng tỏ sự bất lực khi tất cả sự đả kích, chống phá đều đi ngược xu hướng phát triển nhân dân yêu chuộng hòa bình và hiển nhiên không có chỗ cho sự tồn tại lạc lõng. Nhân quyền vốn dĩ thiêng liêng với người dân của mọi quốc gia, nó là cái đích hướng tới chứ không thể lạm dụng làm trò đùa thô thiển. Sự lố bịch của những kẻ coi nhân quyền là “trò hề chính trị”. Ai cũng biết, một số nước can thiệp thô bạo về nhân quyền, nhưng chính họ vi phạm trắng trợn về nhân quyền, đưa sự thiêng liêng, cao quý của con người thành trò chơi phục vụ mưu đồ đê hèn, thấp kém. Sự kệch cỡm ấy, hơn bao giờ hết, phải được nhìn nhận đúng.

Nhân quyền, hay quyền con người (là Human Rights) là những quyền tự nhiên của con người và không bị tước bỏ bởi bất cứ ai và bất cứ chính thể nào. Nhân quyền được xem là một trong mười sáng kiến làm thay đổi thế giới. Luật pháp liên quan tới quyền con người cần phải thay đổi tùy theo xã hội, nhưng tất cả các nền dân chủ đều được giao trọng trách trong việc xây dựng các cấu trúc xã hội lập hiến, lập pháp để bảo đảm cho các quyền con người đã được khẳng định. Tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền không thể là trò đùa trong tay “kẻ mạnh”!

Công an VN có kênh truyền hình mới Bộ Công an vừa bắt đầu phát sóng kênh truyền hình chuyên biệt của mình hôm Chủ nhật 11/12 trong một buổi lễ long trọng tại Hà Nội.

Kênh truyền hình mới này, có tên là ANTV, được Tổng cục Xây dựng Lực lượng thuộc Bộ Công an xây dựng.
ANTV phát sóng liên tục 24/24 và phủ sóng toàn lãnh thổ Việt Nam và thậm chí ra nước ngoài.


ANTV được phát sóng qua hầu hết các hệ thống truyền hình chủ yếu của Việt Nam bao gồm Truyền hình cáp Việt Nam VCTV, truyền hình cáp Saigontourist SCTV, truyền hình cáp thành phố Hồ Chí Minh HTVC, truyền hình kỹ thuật số VTC và các hệ thống truyền hình số mặt đất…
Tổng biên tập của ANTV là Trung tướng Hữu Ước, tổng cục phó Tổng cục Xây dựng Lực lượng đồng thời cũng là tổng biên tập báo Công an Nhân dân, cơ quan ngôn luận của Đảng ủy Công an Trung ương.

Ra mắt rầm rộ

Đích thân Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang, ủy viên Bộ chính trị và mới được thăng hàm thượng tướng, ấn nút chính thức phát sóng kênh truyền hình ANTV.
Buổi lễ ra mắt ANTV còn có sự góp mặt của ba ủy viên Bộ chính trị khác.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng gửi lẵng hoa chúc mừng.
Buổi lễ ra mắt rầm rộ tại Trung tâm hội nghị quốc gia Mỹ Đình này được truyền hình trực tiếp đến khán giả cả nước.
Trong phương châm hoạt động hàng đầu của mình được nêu trên báo Công an nhân dân, ANTV tự xác định là ‘đơn vị cung cấp nội dung lớn nhất Việt Nam về âm mưu, thủ đoạn và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch’.
ANTV sẽ ‘đấu tranh chống luận điệu sai trái, chống hoạt động diễn biến hòa bình’ cũng như các hoạt động của tội phạm để ‘góp phần giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội’.
Trước đó, ANTV đã được phát thử nghiệm kể từ ngày 1/12.
Chương trình ‘đinh’ của ANTV là Thời sự an ninh có độ dài 30’ được phát sóng vào lúc 18:30 hàng ngày trước chương trình thời sự của đài truyền hình quốc gia bên cạnh các chương trình chính luận về an ninh như An ninh toàn cảnh và Nhật ký an ninh…

Báo Công an Nhân dân

Bộ trưởng Trần Đại Quang nhấn nút khai trương ANTV

Buổi lễ ra mắt ANTV diễn ra rất trọng thể tại Trung tâm hội nghị quốc gia Mỹ Đình
Cũng trong buổi lễ ngày 11/12, Bộ Công an đồng kỷ niệm 65 năm ngày báo Công an Nhân dân ra số báo đầu tiên.
Báo Công an Nhân dân cùng với phụ bản An ninh Thế giới là cơ quan tuyên truyền của Đảng ủy công an trung ương cũng như của Bộ công an, theo lời của Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, thứ trưởng thường trực Bộ Công an, tại buổi lễ.
Hai tờ báo này thường xuyên có những bài báo đả kích những nhân vật bất đồng chính kiến và những nhân vật chống đối Đảng cộng sản và Nhà nước Việt Nam.
Trước đó, trong buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt của báo Công an Nhân dân hôm 8/12, Bộ trưởng Trần Đại Quang đã yêu cầu báo tăng cường các bài lý luận để đấu tranh chống các quan điểm thù nghịch chế độ và hợp tác chặt chẽ với báo Quân đội Nhân dân.
Cùng với sự ra đời của kênh truyền hình ANTV, công an Việt Nam hiện nay nắm trong tay một hệ thống tuyên truyền mạnh mẽ.

-Nguồn:Công an VN có kênh truyền hình mới


Truyền hình Công an nhân dân (ANTV) chính thức phát sóng
Đài Truyền Hình Việt Nam
Tối 11/12, kênh Truyền hình Công an nhân dân (ANTV) đã chính thức phát sóng. Đây là kênh truyền hình chuyên biệt duy nhất của lực lượng công an. Ghi hình tại trường quay của ANTV. (Ảnh: Dân Việt) Thượng tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an đã ấn 
Phát sóng kênh truyền hình an ninhTuổi Trẻ
Truyền hình Công an Nhân dân chính thức phát sóngĐài Tiếng Nói Việt Nam
Kênh truyền hình Công an nhân dân lên sóngSài gòn Giải Phóng
Người Lao Động –cand.com


– Đôi lời cần nói về bài báo “Lộ rõ tim đen”  —  (NVCL). – Lộ rõ tim đen với 284 phản hồi.  – Nhà cầm quyền Hà Nội mới là kẻ bị lộ tim đen (Cộng đoàn Vinh).  –Mỹ Lộc vẫn chưa bình an sau 18 ngày bị ném đá  —  (Chuacuuthe). – Sydney: Người Việt thắp nến cầu nguyện cho Thái Hà – (ĐCV).


TƯỢNG ĐỨC BÀ MARIA VÀ 2 CHIM BỒ CÂU-“Tượng Đức Bà ngay trước Vương-Cung-Thánh-Đường Saigon.  Điểm rất lạ là có hai con Bồ-Câu tượng-trưng cho Hòa-Bình (trắng: đậu trên cánh tay phải của Đức Mẹ Maria; đen: đậu trên Thánh-Giá quả địa-cầu).  Hình do Chân-Quê Diamond Bích-Ngọc chụp vào đầu tháng 12, 2011.  Nhân dịp ghé thăm lại ngôi trường mẫu-giáo cũng mang tên “Hòa-Bình”; ngay cạnh Nhà Thờ Đức Bà Saigon nơi cô theo học thuở bé ở Việt-Nam! Được biết, hai con Bồ-Câu này đậu mãi không bay đi trong suốt buổi sáng hôm ấy.” (Photo Diamond Bích Ngọc)


Câu chuyện về hai đảng viên cộng sản basam-Top Secret Writers Câu chuyện về hai đảng viên cộng sản Tác giả: WC Đan Thanh dịch 08-12-2011 Có thể nói việc trở thành đảng viên của Đảng Cộng sản Trung Quốc là gì cũng được, ngoại trừ nói rằng đó là điều dễ dàng. Toàn bộ quá trình từ lúc chớm bắt đầu cho


Nhà báo ‘gài bẫy’ CSGT phải nghỉ việc
 – (BBC)- Báo Tuổi Trẻ tạm đình chỉ công tác phóng viên Hoàng Khương vì ‘sai sót nghiệp vụ’ khi viết bài về cảnh sát giao thông..Phản biện giống như ‘đánh vào chỗ không’ (VNN 10-12-11)Hai lần tác nghiệp trên đất Mỹ (CAND 11-12-11)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s